เอกสาร (PDF) ประกอบการประชุมวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

มกราคม 31, 2018 tsrt 0

“รังสีเทคนิค ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ต้านภัยวัณโรค”  เนื้อหาในงานประชุมวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26  ระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค. พ.ศ.2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียง […]

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 วันที 24 – 26 มกราคม 2561 

มกราคม 21, 2018 tsrt 0

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ท่านใดที่มีรายชื่อพิมพ์ผิดหรือตกหล่นโปรติดต่อ 0922575985 ID Line : kuntida-rt mail : siriraj.212@hotmail.com “โปรดจำลำดับที่ เพื่อสะดวกในก […]

ประกาศผลการสอบ 4 หลักสูตร

ธันวาคม 25, 2017 tsrt 0

ที่ สรท. 149/2560 เรื่อง ประกาศผลการสอบ 4 หลักสูตร ตามท่ี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติ นักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร […]

ชิงรางวัลมากมายในงานประชุมสมาคมรังสีเทคนิค 2561

ธันวาคม 21, 2017 tsrt 0

ลุ้นรับของรางวัลมากมายในงานประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจาปี ครั้งที่ 26 หัวข้อเรื่อง “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย” ระหว่าง วันที่ 24 – 26 มกราคม 2561  ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชีย […]

7ธค60-อัพเดทตาราง การประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจาปี ครั้งที่ 26 หัวข้อเรื่อง “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย”

ธันวาคม 7, 2017 tsrt 0

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจาปี ครั้งที่ 26 หัวข้อเรื่อง “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย” ระหว่าง วันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางส […]