การจัดงาน MEDICAL FAIR THAILAND 2019 วันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Amber 1-2 ไบเทค บางนา

สิงหาคม 21, 2019 tsrt 0

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ  เอเชีย จะมีการจัดงาน MEDICAL FAIR THAILAND 2019 ขึ้นในวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Amber 1-2 ไบเทค บางนา โดยในงานมีการจัดชั่วโ […]

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี 22-27ตค 62

มิถุนายน 22, 2019 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2562 พร้อมดูงานทางรังสีเทคนิคและร่วมประชุมวิชาการ ราคา 36,000 บาท นางกุลธิดา โพธิ์แดง โ […]

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง IABSRT ปี 2562

พฤษภาคม 31, 2019 tsrt 0

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง  เรียน นายแพทย์สาธารณสุขประจาจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดี  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติน […]

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน IABSRT 2018

กุมภาพันธ์ 9, 2019 tsrt 0

ที่ สรท. 9/2562 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ประกาศผลการสอบ 4 หลักสูตร ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติ นักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝ […]