ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2

มกราคม 19, 2020 tsrt 0

ขอเชิญร่วม ประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 (RT &Innovation: From Routine to Professional#2) งานวันที่ 3-5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง ลงทะเบียนได้ที่ ลิ้งค์นี้

2020 ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสมาคมฯ – TSRT Conference Proceedings Download

มกราคม 16, 2020 tsrt 0

ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลด เล่มเอกสารประกอบการประชุมวิชาการของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้จากลิ้งค์ด้านล้างนี้ค่ะ Download HERE

Keynote Session : AI in Radiology

มกราคม 15, 2020 tsrt 0

AI in Radiology Asst.Prof.Jarturon Tantivatana,M.D. ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ Head of Department of Radiology, King Chulalongkorn Memorial Hospital หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย […]

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน IABSRT 2562 (อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 62)

ธันวาคม 4, 2019 tsrt 0

เรื่อง ประกาศผลการสอบ 3 หลักสูตร ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติ นักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร 3 หลักสูตร และ จัด […]

การจัดงาน MEDICAL FAIR THAILAND 2019 วันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Amber 1-2 ไบเทค บางนา

สิงหาคม 21, 2019 tsrt 0

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ  เอเชีย จะมีการจัดงาน MEDICAL FAIR THAILAND 2019 ขึ้นในวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Amber 1-2 ไบเทค บางนา โดยในงานมีการจัดชั่วโ […]

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี 22-27ตค 62

มิถุนายน 22, 2019 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2562 พร้อมดูงานทางรังสีเทคนิคและร่วมประชุมวิชาการ ราคา 36,000 บาท นางกุลธิดา โพธิ์แดง โ […]

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง IABSRT ปี 2562

พฤษภาคม 31, 2019 tsrt 0

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง  เรียน นายแพทย์สาธารณสุขประจาจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดี  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติน […]

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน IABSRT 2018

กุมภาพันธ์ 9, 2019 tsrt 0

ที่ สรท. 9/2562 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ประกาศผลการสอบ 4 หลักสูตร ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติ นักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝ […]

ขอเชิญประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27

ธันวาคม 19, 2018 tsrt 0

19 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการประชุมวิชาการ 2 […]

ใบประกาศณียบัตร IABSRT ยังไม่มีการจัดส่งจากต่างประเทศ

มีนาคม 27, 2018 tsrt 0

ตามท่ี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติ นักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร 4 หลักสูตร และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแต่ละหลักสูตรไ […]