ชิงรางวัลมากมายในงานประชุมสมาคมรังสีเทคนิค 2561

ธันวาคม 21, 2017 tsrt 0

ลุ้นรับของรางวัลมากมายในงานประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจาปี ครั้งที่ 26 หัวข้อเรื่อง “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย” ระหว่าง วันที่ 24 – 26 มกราคม 2561  ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชีย […]

2017- ร่วมกิจกรรมในงานประชุมวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

มกราคม 16, 2017 tsrt 0

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 ร่วมประกวดนวัตกรรม แบ่งเป็น ประเภททั่วไป และ ร.พ.ชุมชน สะสมตราประทับ Passport เยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าทางรังสีวิทยา รับของรางวัล […]

ภาพกิจกรรมการอบรม หลักสูตร MIIA 2558

กรกฎาคม 23, 2015 tsrt 0

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Medical Imaging Information Administration สมำคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วันที่ 9-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานคร