update-3-ตค-60-เอกสารเชิญประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26 วันที 24 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

กันยายน 21, 2017 tsrt 0

เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26 เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจาจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการประชุมวิชาการ 2. กำหนดการประชุม […]

แถลงการณ์สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

กันยายน 18, 2017 tsrt 0

แถลงการณ์สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมแจ้งความดำเนินคดีผู้ปฏิบัติงานให้บริการทาง รังสีเทคนิคโดยไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ   ตามที่ปรากฏเป็นข้อความในสังคมออนไลน์ในกลุ […]

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561

กันยายน 9, 2017 tsrt 0

การประชุมวิชาการครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2561 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561

สถานที่สอบ รร.รอยัลซิตี้ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 อาคารจอดรถค่ะ

กันยายน 2, 2017 tsrt 0

เรียนแจ้ง สถานที่สอบวัดความรู้ ในวันที่ 3 กันยายน 2560 เป็นที่ รร.รอยัลซิตี้ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9  ฝั่งอาคารจอดรถค่ะ ในการสอบใช้ดินสอ 2B  กรุณาเตรียมยางลบอย่างดีมาด้วยค่ะ (สมาคมมีให้ยืมดินสอและยางลบ […]