ร่วมประชุม “รังสีเทคนิคร่วมใจหยุดวัณโรค” 7 พ.ค. 61 วชิระภูเก็ต ฟรี!!!

เมษายน 10, 2018 tsrt 0

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “รังสีเทคนิคไทยร่วมใจหยุดวัณโรค” เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/คณบดี/หัวหน้า ด้วย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล […]