รายการเสวนาชาวรังสี Episode 1: Spines Trauma

พฤศจิกายน 20, 2020 tsrt 0

รายการเสวนาชาวรังสี Episode 1: Spines Trauma Spines and Extremities Trauma X-rays : What Technologists Should Know? วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 20:00-21:00 น. ท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน QR c […]