กำหนดการสอบเพื่อ รับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย

ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร บัดนี้การอบรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดสอบใน วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ ชั้น 3 ห้องกรุงธน โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวลา วิชา
9.00-10.30 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ วิชา MIIA
11.00-12.30 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ วิชา CT
13.00-14.30 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ วิชา MRI
14.30-16.00 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ วิชา Ultrasound