ใบสมัครสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง IABSRT ปี 2562

**ทุกหลักสูตรสอบในวันที่ 8 กันยายน 2562**

ค่าลงทะเบียนสอบหลักสูตรละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ชำระเงินเข้าบัญชี “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย”
ชื่อธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช เลขที่บัญชี 016-2-65280-8
และเขียนชื่อนามสกุลบนหลักฐานชำระเงิน

ส่งมาที่ mtmu.kpd@gmail.com หรือ ID Line : kuntida-rt

คลิ้กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร

ใบสมัครสอบอย่างเดียว