รับสมัคร นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

รับสมัคร นักรังสีการแพทย์
ตำแหน่งข้าราชการ (บรรจุ 15 กันยายน 59) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
คุณสมบัติเฉพาะ
1) ปริญญาตรีรังสีเทคนิค เพศ ช./ญ.
2) ต้องเป็นลูกจ้างในรพ.ของรัฐอายุงานไม่ต่ำกว่า 1ปี หรือกรณีตำแหน่งพนักงานราชการไม่กำหนดอายุงาน
3) ฐานเงินเดือนตามประกาศของกพ.(ปริญญาตรี)
ติดต่อสอบถาม คุณพรพรรณ 081-384-3283