กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสร็จสู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยและสมาชิก