รางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 พ.ศ.2560 “บทบาทของรังสีเทคนิคกับการ บริหารความเสี่ยงในงานรังสีวิทยา”

รางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 พ.ศ.2560 “บทบาทของรังสีเทคนิคกับการ บริหารความเสี่ยงในงานรังสีวิทยา”

  • ร่วมประกวดนวัตกรรม ประเภททั่วไป และ ร.พ.ชุมชน
  • สะสมตราประทับ Passport เยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าทางรังสีวิทยา 2 รางวัล โทรศัพท์มือถือ / Tablet
  • ประกวดแต่งการชุดประจำชาติ 2 รางวัล ชาย/หญิง ชิงทอง 2 รางวัล
  • ประกวดร้องเพลงชิงรางวัล เงินสด 3,000 บาท
  • รางวัลลงทะเบียนท่านแรก รางวัล Tablet
  • รางวัลสมาชิกตลอดชีพที่ลงทะเบียน (จับฉลาก) 2 รางวัล ฟรีค่าลงทะเบียนพร้อมที่พัก (3คืน) ในการประชุมปี 2561
  • รางวัลใหญ่ 3 รางวัล  iPadMini หรือ Galaxy Tab / Laptop   / LED-TV 
  • รางวัลประชุมอดทน เข้าประชุมวันสุดท้าย 1 รางวัล Tablet
  • กิจกรรมอื่นๆ มากมาย อย่ารอช้า