รายละเอียดห้องพักรร.รอยัลซิตี้ ในการอบรมนักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง 2560

โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า)

โทร. 02-435-8888

ราคาห้อง โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า)
Superior Room
ห้องพักเดี่ยว 1,400 บาท
ห้องพักคู่ 1,600 บาท

Deluxe Room
ห้องพักเดี่ยว 1,600 บาท
ห้องพักคู่ 1,800 บาท

แผนที่ รร.