RadAspire :: ระบบ e-Learning เปิดให้ใช้งานได้ฟรี

ระบบ e-Learning เปิดให้ใช้งานได้ฟรี สำหรับ นักรังสีเทคนิคผู้สนใจ โดยเข้าไปลงทะเบียนและเลือกเรียนได้ทันที

ที่ลิ้งค์ต่อไปนี้ https://www.radaspire.com/ge_radaspire/