ติดต่อ

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม.
10700
โทร: 02-4197173 แฟ็กซ์: 02-419-7173
E-mail: tsrtthailand[at]gmail.com

 

The Thai Society of Radiological Technolgists
Department of Radiological Technology
2 Prannok Rd. Siriraj
Bangkoknoi
BKK Thailand
10700
Phone/Fax: +662-419-7173