ตารางการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 ร่างปรับปรุงครั้งที่ 1

มกราคม 16, 2019 tsrt 0

ปรับปรุงวันที่ 16 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดตารางประชุมที่นี่ –> ตารางการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 ร่างปรับปรุงครั้งที่ 1 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้ง […]

ชั้น 12 ห้อง 1209 โซน A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ”

มกราคม 9, 2019 tsrt 0

คลิ้กตรวจสอบรายชื่อที่นี่ค่ะ Update 13 มค 21:30น สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ” วันที่:14 มกราคม 2562 สถานท […]

ขอเชิญประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27

ธันวาคม 19, 2018 tsrt 0

19 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการประชุมวิชาการ 2 […]

เชิญอบรม “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ”

พฤศจิกายน 28, 2018 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ” วันที่:14 มกราคม 2562 สถานที่:อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ […]