เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมวิชาการ 2560

กุมภาพันธ์ 11, 2017 tsrt 0

ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณวิทยากรที่กรุณาอนุเคราะห์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ***เอกสารลิขสิทธิ์ โปรดใช้งานตามความเหมาะสมและสมควรต […]

แก้ไข-รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

กุมภาพันธ์ 5, 2017 tsrt 0

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ได้แล้วจากไฟล์ ที่ลิ้งค์ด้านล่าง   Download files

ปส. เปิดจุดอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ ณ ห้อง One Stop Service อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ

กุมภาพันธ์ 4, 2017 tsrt 0

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เน้นให้บริการและให้คำปรึกษา พร้อมรับแจ้งความจำนงเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยเปิดจุดอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ ณ ห้อง One Stop Service อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต […]

รางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 พ.ศ.2560 “บทบาทของรังสีเทคนิคกับการ บริหารความเสี่ยงในงานรังสีวิทยา”

มกราคม 31, 2017 tsrt 0

รางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 พ.ศ.2560 “บทบาทของรังสีเทคนิคกับการ บริหารความเสี่ยงในงานรังสีวิทยา” ร่วมประกวดนวัตกรรม ประเภททั่วไป และ ร.พ.ชุมชน สะสมตราประทับ Passport เยี่ยมชมนิทรรศการค […]

เพิ่มเติม รายละเอียดโรงแรมสำหรับการประชุมวิชาการ 2560 สำหรับผู้ยังไม่ได้สำรองที่พัก

มกราคม 31, 2017 tsrt 0

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในงานประชุมวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ประจำปีพ.ศ. 2560 ที่ยังไม่ได้สำรองห้องพัก สามารถติดต่อสำรองที่พักได้โดยตรงที่ บ้านดินกี่ โทรศัพท์. 053-224-455 หรือ 089-432-7676 […]