แถลงการณ์ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย – การจัดตั้งสภาวิชาชีพรังสีเทคนิค (พ.ร.บ. วิชาชีพรังสีเทคนิค)

มิถุนายน 5, 2017 tsrt 0

แถลงการณ์ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ในฐานะนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนสมาชิกวิชาชีพรังสีเทคนิค ได้ดำเนินการจัดตั้งสภาวิชาชีพรังสีเทคนิค (พ.ร.บ. วิชาชีพรังสีเทคนิค) น […]

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2560-2562

พฤษภาคม 16, 2017 tsrt 0

ที่ สรท. 49/2560 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2560-2562 เรียน ท่านสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ตามที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห […]

ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมรังสีเทคนิคมาเก๊า ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2560

มีนาคม 21, 2017 tsrt 0

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม ชวิชาการประจำปี คั้งที่ 17 สมาคมรังสีเทคนิคมาเก๊า ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค โดนมีการสนับสนุนทุนตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว&#82 […]

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

มีนาคม 20, 2017 tsrt 0

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระ มงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร จึง […]

เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมวิชาการ 2560

กุมภาพันธ์ 11, 2017 tsrt 0

ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณวิทยากรที่กรุณาอนุเคราะห์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ***เอกสารลิขสิทธิ์ โปรดใช้งานตามความเหมาะสมและสมควรต […]