update-23-พย-60-เอกสารเชิญประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26 วันที 24 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

พฤศจิกายน 21, 2017 tsrt 0

เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26 เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจาจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการประชุมวิชาการ 2. กำหนดการประชุม […]

รพ.จุฬารัตน์ ปราจีนบุรี รับสมัครงานนักรังสีเทคนิค

ตุลาคม 20, 2017 tsrt 0

เรื่อง  ขอฝากประชาสัมพันธ์ สมัครงาน นักรังสีเทคนิค เรียน  นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย           ขอฝากประชาสัมพันธ์ สมัครงาน นักรังสีเทคนิค  รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ                             […]

แถลงการณ์สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

กันยายน 18, 2017 tsrt 0

แถลงการณ์สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมแจ้งความดำเนินคดีผู้ปฏิบัติงานให้บริการทาง รังสีเทคนิคโดยไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ   ตามที่ปรากฏเป็นข้อความในสังคมออนไลน์ในกลุ […]

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561

กันยายน 9, 2017 tsrt 0

การประชุมวิชาการครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2561 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561