วารสารรังสีเทคนิค – The Thai Journal of Radiological Technology – ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2561

สิงหาคม 20, 2019 tsrt 0

HIGHLIGHT Original articles • การนําหน้ากากเหลือใช้มายึดตรึงสําหรับผู้ป่วยฉายรังสีมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณกระดูกรยางค์ • การตั้งค่าปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการถ่ายภาพรังสีช่องท้องด้วยเครื่องเอกซเรย์เค […]

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี 22-27ตค 62

มิถุนายน 22, 2019 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2562 พร้อมดูงานทางรังสีเทคนิคและร่วมประชุมวิชาการ ราคา 36,000 บาท นางกุลธิดา โพธิ์แดง โ […]

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง IABSRT ปี 2562

พฤษภาคม 31, 2019 tsrt 0

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง  เรียน นายแพทย์สาธารณสุขประจาจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดี  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติน […]

TSRT 2019 Radiation Safety Course – Presentation file download

พฤษภาคม 29, 2019 tsrt 0

TSRT 2019 Radiation Safety Course Presentation file download ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้จากลิ้งค์ ด้านล่าง *All files are copyrighted by the author. Fair use will be appreciated by the […]

MRI refresher course 2019

พฤษภาคม 18, 2019 tsrt 0

MRI refresher course 2019 Presentation file download ท่านสามารถดาวน์โหลดเอหสารประกอบการบรรยายได้จากลิ้งค์ ด้านล่าง *All files are copyrighted by the author. Fair use will be appreciated by the author […]