12เมย-ตารางการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 ร่างปรับปรุงครั้งที่ 4

เมษายน 12, 2019 tsrt 0

ปรับปรุงวันที่ 12 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดตารางประชุมที่นี่ –>ตารางการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 ร่างปรับปรุงครั้งที่ 4 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 […]

ตารางการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 ร่างปรับปรุงครั้งที่ 3

มีนาคม 6, 2019 tsrt 0

ปรับปรุงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดตารางประชุมที่นี่ –>ตารางการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 ร่างปรับปรุงครั้งที่ 3 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 เ […]

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

กุมภาพันธ์ 17, 2019 tsrt 0

 ที่ สรท. 39/2562  17 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี  เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปร […]

ตารางการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 ร่างปรับปรุงครั้งที่ 2

กุมภาพันธ์ 12, 2019 tsrt 0

ปรับปรุงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดตารางประชุมที่นี่ –>ตารางการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 ร่างปรับปรุงครั้งที่ 2 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ […]