ขอให้ผู้ที่สอบผ่าน IABSRT  ติดต่อกลับ

กรกฎาคม 17, 2018 tsrt 0

เรียนท่านผู้สอบผ่าน IABSRT เนื่องด้วยทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย เพิ่งได้รับประกาศนียบัตรของผู้สอบผ่านการรับรองคุณวุติของ IABSRT ของปี 2560 เพื่อเตรียมจัดส่งให้กับผู้สอบผ่าน ขอความกรุณาติดต่อกลับ […]

รายนามผู้เข้าอบรม

กรกฎาคม 14, 2018 tsrt 0

ทางสมาคมฯ ขอเรียนแจ้ง รายนามผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบโรคศิลปะ-61 และ รายนามผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีฯ-61 โดยสามารถดาวน์โหลดได้แล้ว     & […]

เชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อเตรียมการ “สอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค”

มิถุนายน 16, 2018 tsrt 0

Update 17 มิย .ดาวน์โหลดเอกสาร –ใบสมัคร –ได้ด้านล่างค่ะ การจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อเตรียมการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค วันที่ 14-15 กรกฏาคม พ.ศ.2561 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพ […]

เชิญอบรมในหลักสูตร “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ”

มิถุนายน 12, 2018 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย เชิญอบรมในหลักสูตร “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ” ใน วันที่: 14 กรกฏาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยา […]

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง  IABSRT

มิถุนายน 9, 2018 tsrt 0

UPDATE: ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับสอบอย่างเดียวได้แล้วค่ะ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง  เรียน นายแพทย์สาธารณสุขประจาจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดี  สมาคมรังส […]