รายนามผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562

เมษายน 22, 2019 tsrt 0

ตรวจสอบรายนามผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร Download รายนามผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27 […]

ประกาศ — รังสีเทคนิคชุมชน วันที่ 26 เมษายน ห้อง Convention Hall C

เมษายน 19, 2019 tsrt 0

รังสีเทคนิคชุมชน วันที่ 26 เมษายน ห้อง Convention Hall C “การประเมินรอยโรคเบื้องต้นในภาพถ่ายเอกซเรย์โดยนักรังสีเทคนิค” (Workshop: Preliminary Image Evaluation) โดย Imelda Williams กรุณานำค […]