หน้าแรก

เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียนงานวิจัยทางรังสี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อรับการประเมินเลื่อนระดับ  ในงาน อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียนงานวิจัยทางรังสี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายกับทางต้นสังกัดได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง (เบิกได้เฉพาะค่าที่พักและค่าเดินทางเท่านั้น) 

กำหนดการอบรม MIIA 2558 -ยังเปิดรับ --สมัครหน้างานได้ค่ะ

กำหนดการสอนหลักสูตร Medical Imaging Information Administration

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

วันที่  9-12 กรกฎาคมพ.ศ. 2558

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

คณะวิทยากร

 

ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์               

วท.บ. (รังสีเทคนิค), ม.มหิดล

วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์), ม.มหิดล

Ph.D.(Medical Physics) University of Texas Graduate School of Biomedical Science, U.S.A.

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

 

ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์           

วท.บ. (รังสีเทคนิค), ม.มหิดล

M.Sc. (Information and Communication Technology), Hawaii Pacific University, U.S.A.

Ph.D. (Information Science) University of Hawaii at Manoa, U.S.A.

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

 

อ.ชัยพฤกษ์ วัฒนาการ                          

M.Sc. (Management Information System)  

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Certified Information Systems Auditor (CISA)

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

IT Audit Manager (Internal Audit Department) บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จากัด (มหาชน)ประสบการณ์การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริษัทชั้นนำในประเทศ

 

วันที่ 9 กรกฎาคมพ.ศ. 2558

 

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

8.00-8.45

ลงทะเบียน

8.45-9.00

พิธีเปิดหลักสูตรการอบรม

9.00-9.45

Introduction to IABSRT and MIIA

ดร.นภาพงษ์

9.45-10.30

Basics of Digital Imaging

ดร.นภาพงษ์

10.30-10.45

พักรับประทานชา กาแฟ

10.45-11.30

Digital Imaging Modalities

ดร.นภาพงษ์

11.30-12.15

Image Quality in Digital Imaging

ดร.นภาพงษ์

12.15-13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.00

Image Artifacts in Digital Imaging

ดร.นภาพงษ์

14.00-14.45

Basics of Image Processing

ดร.นภาพงษ์

14.45-15.00

พักรับประทานชา กาแฟ

15.00-15.45

Quality Control of Digital Imaging -CR

ดร.นภาพงษ์

15.45-16.30

Quality Control of Digital Imaging –DR

ดร.นภาพงษ์

 

วันที่ 10 กรกฎาคมพ.ศ. 2558

 

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

9.00-9.45

Monitor QA and QC

ดร.นภาพงษ์

9.45-10.30

How to work effectively with digital imaging

ดร.นภาพงษ์

10.30-10.45

พักรับประทานชา กาแฟ

10.45-11.30

Basics of Information System

ดร.ยุทธพล

11.30-12.15

Computer Hardware & Software

ดร.ยุทธพล

12.15-13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.00

Computer Classifications

ดร.ยุทธพล

14.00-14.45

File & Database system

ดร.ยุทธพล

14.45-15.00

พักรับประทานชา กาแฟ

15.00-15.45

Telecommunication

ดร.ยุทธพล

15.45-16.30

Data Communication

ดร.ยุทธพล

 

วันที่ 11 กรกฎาคมพ.ศ. 2558

 

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

9.00-9.45

Introduction to Computer Network

ดร.ยุทธพล

9.45-10.30

Introduction to Internet Technology

ดร.ยุทธพล

10.30-10.45

พักรับประทานชา กาแฟ

10.45-11.30

Introduction to DICOM standard

ดร.ยุทธพล

11.30-12.15

Introduction to PACS

ดร.ยุทธพล

12.15-13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.00

Storage System I

ดร.ยุทธพล

14.00-14.45

Storage System II

ดร.ยุทธพล

14.45-15.00

พักรับประทานชา กาแฟ

15.00-15.45

Data Repository Model

ดร.ยุทธพล

15.45-16.30

Introduction to Computer Security

ดร.ยุทธพล

 

วันที่ 12 กรกฎาคมพ.ศ. 2558

 

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

9.00-9.45

Basic Networking I

อ.ชัยพฤกษ์

9.45-10.30

Basic Networking II

อ.ชัยพฤกษ์

10.30-10.45

พักรับประทานชา กาแฟ

10.45-11.30

Network Devices

อ.ชัยพฤกษ์

11.30-12.15

Network Protocol

อ.ชัยพฤกษ์

12.15-13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.00

Network Management

อ.ชัยพฤกษ์

14.00-14.45

Network Troubleshooting

อ.ชัยพฤกษ์

14.45-15.00

พักรับประทานชา กาแฟ

15.00-15.45

Network Security I

อ.ชัยพฤกษ์

15.45-16.30

Network Security II

อ.ชัยพฤกษ์

 

6กันยายน พ.ศ. 2558

 

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

9.00-10.30

สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา MIIA

11.00-12.30

สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา CT

13.00-14.30

สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา MRI

14.30-16.00

สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา Ultrasound

 

สนใจติดต่อ

คุณกุลธิดา โพธิ์แดง

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัย มหิดล

โทร: 02-419-7173

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
Attachments:
Download this file (MIIA 2558 final version2.pdf)MIIA 2558 final version2.pdf[ ]234 kB

รายละเอียดการ จองห้องพัก อบรม IABSRT 2015

โรงแรมรอยัลริเวอร์ สะพานกรุงธน
 
ราคาห้องพัก ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่
 
วิวริมแม่น้ำด้านหน้า 2,000 2,200
 
วิวแม่น้ำด้านข้าง 1,400 1,600
 
ไม่มีหน้าต่าง 1,100 1,300
 
เบอร์ 02-422-9222 ต่อ 1302 081-925-0899,085-098-2323
 
 จองห้องพักในนามสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ใบสมัครสอบ IABSRT

ท่านที่สนใจสัมครสอบ IABSRT หลักสูตรต่างๆ ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ใบสมัครสอบได้แล้วค่ะ

 

ค่าลงทะเบียนสอบหลักสตรละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
โดยชําระเงินเข้าบัญชี “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย”
ชื่อธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช เลขที่บัญชี 016-2-65280-8
และกรุณาส่งแฟกซ์ใบลงทะเบียนสอบ พร้อมหลักฐานการชําระเงินมาที่ 02-419-7173 
Attachments:
Download this file (แบบฟอร์มใบสมัครสอบ.pdf)ใบสมัครสอบ[ ]56 kB

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง

 

 

 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร จานวน 4 หลักสูตร และจัดสอบเพื่อรับใบรับรองคุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค พร้อมกับอีกหลายๆ ประเทศของภูมิภาคเอเชีย โดยสมาคมฯ จะ จัดให้มีการสอบหลังการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อต่อไป 

 

1. วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2558 หลักสูตร Medical Imaging Information Administration (MIIA) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สถานที่อบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) 

2. วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2558 หลักสูตร Computed Tomography for Technologist (CT) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สถานที่อบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) 

3. วันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 หลักสูตร Ultrasonography for Technologist (U/S) ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท สถานที่อบรม โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์) 

4. วันที่ 27-30 สิงหาคม 2557 หลักสูตร Magnetic Resonance Imaging for Technologist (MRI) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สถานที่อบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) 

 

**ทุกหลักสูตรสอบในวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)** 

 

อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ค่ะ

 

 
 
 

ที่พัก ราคาประหยัดสำหรับผู้ร่วมอบรมประเมินพยาธิสภาพ

เรียนท่านผู้ร่วมอบรม ท่านสามารถติดต่อสำรองห้องพัก (ราคาถูกกว่า รร.ตะวันนา) ได้ที่ รร.ดิอานี่ ห้องเดี่ยว สำหรับ 1 ท่าน (เตียง 3.5 ฟุต) ไม่รวมอาหารเช้า ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-235-7373

กรรมการเข้าระบบ

ผู้ออนไลน์

We have 3 guests and no members online