หน้าแรก

ใบสมัครสอบ IABSRT

ท่านที่สนใจสัมครสอบ IABSRT หลักสูตรต่างๆ ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ใบสมัครสอบได้แล้วค่ะ

 

ค่าลงทะเบียนสอบหลักสตรละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
โดยชําระเงินเข้าบัญชี “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย”
ชื่อธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช เลขที่บัญชี 016-2-65280-8
และกรุณาส่งแฟกซ์ใบลงทะเบียนสอบ พร้อมหลักฐานการชําระเงินมาที่ 02-419-7173 
Attachments:
Download this file (แบบฟอร์มใบสมัครสอบ.pdf)ใบสมัครสอบ[ ]56 kB