หน้าแรก

รายละเอียดการ จองห้องพัก อบรม IABSRT 2015

โรงแรมรอยัลริเวอร์ สะพานกรุงธน
 
ราคาห้องพัก ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่
 
วิวริมแม่น้ำด้านหน้า 2,000 2,200
 
วิวแม่น้ำด้านข้าง 1,400 1,600
 
ไม่มีหน้าต่าง 1,100 1,300
 
เบอร์ 02-422-9222 ต่อ 1302 081-925-0899,085-098-2323
 
 จองห้องพักในนามสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย