หน้าแรก

กำหนดการอบรม MIIA 2558 -ยังเปิดรับ --สมัครหน้างานได้ค่ะ

กำหนดการสอนหลักสูตร Medical Imaging Information Administration

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

วันที่  9-12 กรกฎาคมพ.ศ. 2558

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

คณะวิทยากร

 

ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์               

วท.บ. (รังสีเทคนิค), ม.มหิดล

วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์), ม.มหิดล

Ph.D.(Medical Physics) University of Texas Graduate School of Biomedical Science, U.S.A.

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

 

ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์           

วท.บ. (รังสีเทคนิค), ม.มหิดล

M.Sc. (Information and Communication Technology), Hawaii Pacific University, U.S.A.

Ph.D. (Information Science) University of Hawaii at Manoa, U.S.A.

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

 

อ.ชัยพฤกษ์ วัฒนาการ                          

M.Sc. (Management Information System)  

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Certified Information Systems Auditor (CISA)

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

IT Audit Manager (Internal Audit Department) บริษัท อินทัช โฮลดิงส์ จากัด (มหาชน)ประสบการณ์การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริษัทชั้นนำในประเทศ

 

วันที่ 9 กรกฎาคมพ.ศ. 2558

 

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

8.00-8.45

ลงทะเบียน

8.45-9.00

พิธีเปิดหลักสูตรการอบรม

9.00-9.45

Introduction to IABSRT and MIIA

ดร.นภาพงษ์

9.45-10.30

Basics of Digital Imaging

ดร.นภาพงษ์

10.30-10.45

พักรับประทานชา กาแฟ

10.45-11.30

Digital Imaging Modalities

ดร.นภาพงษ์

11.30-12.15

Image Quality in Digital Imaging

ดร.นภาพงษ์

12.15-13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.00

Image Artifacts in Digital Imaging

ดร.นภาพงษ์

14.00-14.45

Basics of Image Processing

ดร.นภาพงษ์

14.45-15.00

พักรับประทานชา กาแฟ

15.00-15.45

Quality Control of Digital Imaging -CR

ดร.นภาพงษ์

15.45-16.30

Quality Control of Digital Imaging –DR

ดร.นภาพงษ์

 

วันที่ 10 กรกฎาคมพ.ศ. 2558

 

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

9.00-9.45

Monitor QA and QC

ดร.นภาพงษ์

9.45-10.30

How to work effectively with digital imaging

ดร.นภาพงษ์

10.30-10.45

พักรับประทานชา กาแฟ

10.45-11.30

Basics of Information System

ดร.ยุทธพล

11.30-12.15

Computer Hardware & Software

ดร.ยุทธพล

12.15-13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.00

Computer Classifications

ดร.ยุทธพล

14.00-14.45

File & Database system

ดร.ยุทธพล

14.45-15.00

พักรับประทานชา กาแฟ

15.00-15.45

Telecommunication

ดร.ยุทธพล

15.45-16.30

Data Communication

ดร.ยุทธพล

 

วันที่ 11 กรกฎาคมพ.ศ. 2558

 

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

9.00-9.45

Introduction to Computer Network

ดร.ยุทธพล

9.45-10.30

Introduction to Internet Technology

ดร.ยุทธพล

10.30-10.45

พักรับประทานชา กาแฟ

10.45-11.30

Introduction to DICOM standard

ดร.ยุทธพล

11.30-12.15

Introduction to PACS

ดร.ยุทธพล

12.15-13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.00

Storage System I

ดร.ยุทธพล

14.00-14.45

Storage System II

ดร.ยุทธพล

14.45-15.00

พักรับประทานชา กาแฟ

15.00-15.45

Data Repository Model

ดร.ยุทธพล

15.45-16.30

Introduction to Computer Security

ดร.ยุทธพล

 

วันที่ 12 กรกฎาคมพ.ศ. 2558

 

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

9.00-9.45

Basic Networking I

อ.ชัยพฤกษ์

9.45-10.30

Basic Networking II

อ.ชัยพฤกษ์

10.30-10.45

พักรับประทานชา กาแฟ

10.45-11.30

Network Devices

อ.ชัยพฤกษ์

11.30-12.15

Network Protocol

อ.ชัยพฤกษ์

12.15-13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.00

Network Management

อ.ชัยพฤกษ์

14.00-14.45

Network Troubleshooting

อ.ชัยพฤกษ์

14.45-15.00

พักรับประทานชา กาแฟ

15.00-15.45

Network Security I

อ.ชัยพฤกษ์

15.45-16.30

Network Security II

อ.ชัยพฤกษ์

 

6กันยายน พ.ศ. 2558

 

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

9.00-10.30

สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา MIIA

11.00-12.30

สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา CT

13.00-14.30

สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา MRI

14.30-16.00

สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา Ultrasound

 

สนใจติดต่อ

คุณกุลธิดา โพธิ์แดง

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัย มหิดล

โทร: 02-419-7173

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
Attachments:
Download this file (MIIA 2558 final version2.pdf)MIIA 2558 final version2.pdf[ ]234 kB

กรรมการเข้าระบบ

ผู้ออนไลน์

We have 3 guests and no members online