เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร MIIA

เรียนท่านผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร MIIA ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมของ ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ ได้แล้วค่ะ