สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกในสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติ (ISRRT)

TSRT is affiliated with ISRRT.

 

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกในสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติ (ISRRT)

โดยมี

ผศ.ดร. นภาพงษ์ พงนภางค์ ดำรงตำแหน่ง Vice President ในภูมิภาค Asia/Australasia (2014-2017)

ผศ.ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร์ ดำรงตำแหน่ง Regional Coordinator of Education ในภูมิภาค Asia/Australasia (2014-2017)

เว็บไซต์ http://www.isrrt.org/

 

กรรมการเข้าระบบ

ผู้ออนไลน์

We have 5 guests and no members online